Hücresel işleyişi anlamak, oluşabilecek patolojik süreçleri çözümlemek ve mümkünse ortadan kaldırmak için organizmaların temel yapı birimi olan hücrelerin iyi örneklendiği tekniklere ihtiyaç vardır. Hücre kültürü çalışmalarının amacı; araştırmacılara hemen her dokunun özelleştiği fonksiyona benzer şekilde, mümkün oldukça fazla sayıda ve deneysel çeşitlilikte hücreyi in vitro koşullarda sağlamak ve çalışmalarda kullanıma sunmaktır. Bu sayede tümevarım esasıyla belirli fizyolojik fonksiyona sahip hücre tipinden yola çıkarak doku, organ veya sisteme ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Araştırılan olguya ilişkin daha sınırlı bilgi ve veri sunsa da hücre kültüründe alınan sonuçlar diğer fizyolojik değişkenlerden arınık olduğundan in vivo çalışmalara kıyasla daha optimizedir. Bu avantajı dolayısıyla hücre kültürü çalışmaları in vivo ve faz çalışmalarına geçişte ilk basamak olarak kabul görmüştür. Ayrıca, faz çalışmalarının yüksek maliyeti, uygulama zorluğu, istatistiki açıdan yeterli numune/denek sayısına ulaşma gereksinimi ve etik kaygıları hücre kültürü çalışmalarında kolay aşılabildiğinden araştırmacıya daha özgür düşünme ve çalışma avantajı da sağlamaktadır.

 

Hücre Kültürü Kurs Programı

1. Ders Hücre Kültürüne Giriş, Kullanılacak Hücre Hatları, Teknik Sürecin Anlatımı Teorik
2. Ders Hücre Kültürü Laboratuvar Donanımları, İşlevleri,  Çalışma Güvenliği ve Steril Koşulların Sürdürülmesi Uygulama
3. Ders Farklı Tipte Hücrelere Özel Büyütme Medyumu Bileşenleri ve Medyum Hazırlama Uygulama
4. Ders Cryo Tüplerden Hücre Çözdürülmesi, Kültür Kaplarına Ekimi ve İnkübasyona Başlama Uygulama
5. Ders Hücrelerin Takibi, Büyütme Medyumu Değişimi ve İnkübasyonu Sürdürme. Önceden Ekilmiş ve Konfluense Ulaşmış Hücreleri Kaldırma ve Pasajlama Uygulama
6. Ders Hücrelerin Takibi, Büyütme Medyumu Değişimi ve İnkübasyonu Sürdürme. Önceden Ekilmiş ve Konfluense Ulaşmış Hücreleri Kaldırma ve Pasajlama Uygulama
7. Ders Hücrelerin Takibi, Büyütme Medyumu Değişimi ve İnkübasyonu Sürdürme. Önceden Ekilmiş ve Konfluense Ulaşmış Hücreleri Kaldırma ve Pasajlama Uygulama
8. Ders Dondurma Solüsyonu Hazırlama ve Hücrelerin Dondurulması Uygulama
9. Ders Hücre Kültüründe Araştırma Yöntemleri (Transfeksiyon Yöntemi ve Canlılık Testleri) Uygulama
10. Ders Tartışma ve Tavsiyeler Uygulama