Başkan
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D. Isparta, Türkiye

Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Ömer ÇELİK
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D. Isparta, Türkiye

Sekretarya
Arş. Gör. Ahmi ÖZ & Bilal ÇİĞ & Ramazan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D. Isparta, Türkiye

Mali Sorumlu
Arş. Gör. Kenan YILDIZHAN
Yener YAZĞAN
(Graphic Designer & Webmaster)
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D. Isparta, Türkiye