Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği (HSOD) tarafından, 2. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu 6-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 20 (1 doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Uzman Doktor, 10 Araştırma Görevlisi ve 2 Tıp Fakültesi öğrencisi) katılımcı ile tamamlanmıştır (http://www.cmos.org.tr/brs2017/tr). Ayrıca kongrede 7 yerli ve 5 yabancı öğretim üyesi ders vermiştir. Dokuz kişilik akademik katılımcı 3 ayrı grupta yaptıkları başarılı analizler ve görev taksimi ile SCI kapsamında 3 makale üretmişlerdir. Okul özetleri, birçok indeks tarafından taranan ‘Journal of Cellular Neuroscience and Oxidatives Stress dergisinde (http://dergipark.gov.tr/jcnos)’ basılmıştır. Bilimsel ve sosyal yönden başarılı geçen ilk BRS Okulu, bizi üçüncüsüne düzenlemek için cesaretlendirmiştir.
3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu 25 Haziran-1 Temmuz Kasım 2018 tarihleri arasında HSOD tarafından Isparta’da Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) ve BSN Sağlık Analiz Ltd. (Teknokent, SDÜ Kampüs) düzenlenecektir (http://2018.brs.org.tr/). 3. Uluslararası Beyin Araştırmaları Okulu, sinir hücre kültürü ortamında anatomi, biyofizik, biyokimya, biyoloji, farmakoloji, fizyoloji, genetik, histoloji-embriyoloji, beyin cerrahisi, nöroloji, psikiyatri, sinir bilimleri analizlerinin yapılabilmesi ve araştırılmasında kullanılan teknikleri ve temel sinir bilim bilgilerini araştırmacılara aktarmayı hedeflemektedir (sinir hücreleri hücre kültürü ortamında Patch-Clamp elektrofizyoloji, Western Blot, plate reader, Kalsiyum Sinyali ve konfokal mikroskop analizleri). Okulda, iyonlar, iyon kanalları ve sinir fizyolojisi gibi temel dersler yerli ve yabancı öğretim üyeleri tarafından anlatılacaktır. Okulda yeni projeler ve araştırmalar yapabilmek için konularında uzman yabancı bilim insanları ile tanışma, bilgi alış-verişi gibi faaliyetler yapılacaktır. Katılımcılara deney hayvanlarında Epilepsi, Alzheimer, demans ve diyabetik Nöropatik Ağrı oluşturma ve ölçme teknikleri (hot plate ve Von Frey), ve sinir hücresi (arka kök gangliyon hücreleri, mikroglia ve hipokampus) de anlatılacaktır. Okulda akademik grupta olan katılımcılara bilimsel araştırma makalesi hazırlama teknikleri de anlatılacaktır.
Okulumuzda %80 yabancı ders veren öğretim üyesi vardır ve okulda yapılacak poster sunumları Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşvik Yönergesince belirtilen uluslararası aktivite şartlarını sağlamaktadır ve sunum sahibine performans puanı kazandırmaktadır.
Okulda yapılan analizler ve derleme çalışmaları sonucu çıkacak İngilizce makaleler SCI kapsamında taranan bir dergide yayınlatılmaya çalışılacaktır.

Okul kontenjanı 30 (9’u akademik grup) katılımcı ile sınırlıdır.

Güller diyarı Isparta’da görüşmek ümidi ile. Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU